2014-11-15 13.22.37

WELKOM OP DE SITE VAN NIEUWE BROEDER-ZUSTERSCHAP-DE VERWANTEN

We zijn dankbaar dat steeds meer mensen Nieuwe Broeder-Zusterschap-De Verwanten weten te vinden. Het begint al op een echte Community te lijken door de vele reacties, vragen en onderlinge gedachtewisselingen. Wij voelen ons evengoed gedragen door het overgrote deel stille lezers die dagelijks de site bezoeken.
Nieuwe Zuster en broederschap zou een betere benaming zijn omdat meer dan 70% van de bezoekers vrouwen zijn. Broederschap is echter een universele term die niemand uitsluit. Alle mensen zijn immers onze broeders.
Wij hebben uiteindelijk toch gekozen om nieuwebroederschap.nl aan te passen aan de veranderende tijd, omdat het woord nogal beladen kan zijn door de geschiedenis. De naam is geworden: Nieuwe Broeder-Zusterschap-De Verwanten
Deze Site wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

De initiatiefnemer van deze site heeft zijn wortels in het gedachtegoed van de antroposofie en is derhalve daaraan schatplichtig. Jan Verduin(1948) is gedurende zijn hele werkzame leven verbonden geweest met initiatieven die rechtstreeks of zijdelings voortkwamen uit het gedachtegoed van de antroposofie. Wil niet zeggen dat andere (religieuze)stromingen niet op zijn warme interesse en belangstelling konden en kunnen rekenen. **Uit overtuiging is ondergetekende geen lid van welke groep dan ook omdat het gevaar bestaat om in groepsdenken te vervallen en de spirituele openheid en gevoeligheid te verliezen.

 

Blinde-mensen-onderzoeken-een-olifant.-Het-verhaal-van-de-blinde-mannen-en-de-olifant-570x472

We zien allemaal een stukje van de waarheid en met elkaar wellicht de hele waarheid

Nieuwebroeder-Zusterschap.De Verwanten is echter een onafhankelijk initiatief en staat derhalve open voor alle mensen  die een bewuste ontwikkelingsweg willen gaan, vanuit welke achtergrond dan ook! “Onderzoek alle dingen en behoudt het goede.”! Omdat het enige wat echt telt: de eigen individuele doorleefde ervaring is en niet de mening van een groep. Geloof, Religie of waarheid kan je eigenlijk niet organiseren, omdat het een puur individuele weg is die nooit en te nimmer van bovenaf opgelegd kan worden. Wel kunnen het bronnen van wijsheid zijn en richtingaanwijzers, tot het moment dat we zelf kunnen  putten uit de bron van wijsheid die ieder mens in zich draagt.
Als we open kunnen staan voor elkaars mening, achtergrond en ervaringswereld kunnen we veel van elkaar leren.

Al met al hopen we dat nieuwe broeder-zusterschap mensen kan inspireren en aanmoedigen om door te gaan op het pad van geestelijke ontwikkeling en kan meehelpen het bewustzijn te vergroten.
Het grootste geschenk dat we elkaar kunnen geven zijn inzichten voortkomend uit eigen doorleefde levenservaring en het grootste geschenk dat we aan de wereld kunnen geven is het eigen bewustzijn te vergroten. De wereld verandert immers alleen in die mate dat het individu aan zichzelf werkt.

Nieuwe Broeder-Zusterschap-De Verwanten wil daarom ook een interactieve site zijn:  als we bereid zijn onze levenservaring en daaruit ontstane inzichten met elkaar te delen, wat mogelijk is via social media of in verwantengroepjes in de eigen leefomgeving.
Verder staan wij altijd open voor vragen en opmerkingen over een bepaald onderwerp, betreffende bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke levensvragen.  MAILADRES 

————————————————————

 

 

———————————————————————————-

 

(Visited 1.585 time, 10 visit today)