Unknown-101Alle wijsheid, alle inzicht dat jou aangaat ligt in je eigen biografie besloten. Stop met het lezen van al die boeken, van andermans wijsheid…leer je eigen biografie te lezen, te begrijpen, en alle vragen zullen beantwoord worden.

Al meer dan 30 jaar probeer ik mijn levenservaring en de daaruit voortvloeiende inzichten met anderen te delen. Ik werk met mensen samen om zicht te krijgen op de belangrijke levensvragen.
Dat gaat d.m.v. de zogenaamde levensloop/biografie gesprekken en indien nodig met behulp van energiebehandelingen, die helpen om de wezensdelen weer in balans te brengen en lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen. Ook kan het hernieuwde energie vrijmaken om een bepaald ziekte of ander proces beter aan te kunnen. Alles draait om samenwerking, vertrouwen en wederzijdse uitwisseling.
In het eerste oriënterende gesprek wordt besproken hoeveel ont-moetingen ongeveer nodig zullen zijn en proberen we zicht te krijgen op de werkelijke vraag. Voor sommigen zijn drie keer voldoende en voor anderen zeven of meer. Daarna kan er nog altijd een beroep op mij gedaan worden en al naar gelang de behoefte.
Het kan ook een stukje( geestelijke) begeleiding zijn, even samen oplopen op het soms toch wel eenzame levenspad om daarna weer gesterkt het eigen pad te vervolgen.

Het is ook mogelijk om via het mailadres Klik Hier vragen te stellen die indien mogelijk beantwoord zullen worden.

20141111_131621

 

Iedereen wordt, als het goed is, bij regelmaat geconfronteerd met de belangrijkste levensvraag:
Wie ben ik?
En de daaruit voortvloeiende vragen zoals o.a.:
Waarom verloopt mijn leven zoals het gaat?
Waarom maak ik steeds dezelfde fouten en hoe kan ik dat doorbreken?
Mijn wezen hunkert naar spiritualiteit/naar verbinding en waarom lukt dat niet?
Hoe verder in de relatie of is het genoeg geweest?
Heeft eenzaamheid en alleen zijn zin en betekenis?
Waar komt dat verlangen naar een verwante ziel vandaan?
In hoeverre ben ik vrij van een vorige incarnatie en hoe kom ik er los van?
Hoe kan ik mij enigszins bevrijden van het verleden en de toekomst?
Hoe kan ik omgaan met overgevoeligheid en wat betekent dat in mijn ontwikkeling? Meer terugtrekken op mijzelf of juist niet?
Heeft ziek zijn en lijden werkelijk zin en betekenis?
Wat kan ik nu zelf doen aan de genezing van mijn lichaam en ziel?

Iedereen zal voor zichzelf hier nog vragen aan toe kunnen voegen.Vragen zijn de bakens op onze levensweg. Vragen brengen ons verder. De juiste vraag kunnen formuleren draagt het antwoord al in zich en daar kunnen we samen zicht op krijgen.

Uit het artikel: De sluier van vergetelheid      De Sluier van Vergetelheid

Wellicht kun je ook een aantal van de nu volgende zingevingsvragen en/of gemoedstoestanden herkennen:
Unknown-3

1. Sterke gevoelens van afschuw en onbegrip over waar de mens toe in staat is.
Daar tegenovergesteld: gevoelens van grote ontroering over de kwetsbaarheid en schoonheid van de mens.
2. Een innerlijk beeld van jezelf hebben, waar je maar niet aan kan beantwoorden.
3. Ondanks successen toch het idee iets belangrijks niet bereikt te hebben.
4. Een knagend gevoel van eenzaamheid, ondanks de familie en vriendenkring.
5. Een gevoel van wezensvreemdheid met het wereldgebeuren.
6. Het idee van onbegrepen, ongezien te zijn in het diepst van de ziel
7. Nog iets willen betekenen voor de wereld zonder ook maar een idee te hebben, hoe.
8. Een soort schuldgevoel na weer een betekenisloze dag, opgevuld met niets.
9. Onmachtig om het eigen innerlijke leven nog de ruimte te geven.
10. Regelmatig een onverklaarbare diepe vermoeidheid.
11. Enthousiasme is langzamerhand verdrongen door moedeloosheid.
12. Het lezen van boeken geeft geen echte bevrediging meer.
13. Vele soorten vermaak worden steeds sterker ervaren als leeg en zinloos.
14. Het bezit en de luxe hebben uiteindelijk geen vrede, geluk of vervulling gebracht.
15. Een zekere angst voor de dood omdat het leven op de een of andere manier niet
klaar is, en geen tijd meer denkt te hebben om het te herstellen.

Voor vragen, verdere informatie en of afspraak:             KLIK HIER

Aanbevelingswaardig artikel i.v.m. het bovenstaande:  Over de Wil en Energie

(Visited 504 time, 5 visit today)