2014-11-15 13.22.37

WELKOM OP DE SITE VAN NIEUWE BROEDER-ZUSTERSCHAP-DE VERWANTEN

We zijn dankbaar dat steeds meer mensen Nieuwe Broeder-Zusterschap-De Verwanten weten te vinden. Het begint al op een echte Community te lijken door de vele reacties, vragen en onderlinge gedachtewisselingen. Wij voelen ons evengoed gedragen door het overgrote deel stille lezers die dagelijks de site bezoeken.
Nieuwe Zuster en broederschap zou een betere benaming zijn omdat meer dan 70% van de bezoekers vrouwen zijn. Broederschap is echter een universele term die niemand uitsluit. Alle mensen zijn immers onze broeders.
Wij hebben uiteindelijk toch gekozen om nieuwebroederschap.nl aan te passen aan de veranderende tijd, omdat het woord nogal beladen kan zijn door de geschiedenis. De naam is geworden: Nieuwe Broeder-Zusterschap-De Verwanten
Deze Site wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

De initiatiefnemer van deze site heeft zijn wortels in het gedachtegoed van de antroposofie en is derhalve daaraan schatplichtig. Jan Verduin(1948) is gedurende zijn hele werkzame leven verbonden geweest met initiatieven die rechtstreeks of zijdelings voortkwamen uit het gedachtegoed van de antroposofie. Wil niet zeggen dat andere (religieuze)stromingen niet op zijn warme interesse en belangstelling konden en kunnen rekenen. **Uit overtuiging is ondergetekende geen lid van welke groep dan ook omdat het gevaar bestaat om in groepsdenken te vervallen en de spirituele openheid en gevoeligheid te verliezen.

 

Blinde-mensen-onderzoeken-een-olifant.-Het-verhaal-van-de-blinde-mannen-en-de-olifant-570x472

We zien allemaal een stukje van de waarheid en met elkaar wellicht de hele waarheid

Nieuwebroeder-Zusterschap.De Verwanten is echter een onafhankelijk initiatief en staat derhalve open voor alle mensen  die een bewuste ontwikkelingsweg willen gaan, vanuit welke achtergrond dan ook! “Onderzoek alle dingen en behoudt het goede.”! Omdat het enige wat echt telt: de eigen individuele doorleefde ervaring is en niet de mening van een groep. Geloof, Religie of waarheid kan je eigenlijk niet organiseren, omdat het een puur individuele weg is die nooit en te nimmer van bovenaf opgelegd kan worden. Wel kunnen het bronnen van wijsheid zijn en richtingaanwijzers, tot het moment dat we zelf kunnen  putten uit de bron van wijsheid die ieder mens in zich draagt.
Als we open kunnen staan voor elkaars mening, achtergrond en ervaringswereld kunnen we veel van elkaar leren.

Al met al hopen we dat nieuwe broeder-zusterschap mensen kan inspireren en aanmoedigen om door te gaan op het pad van geestelijke ontwikkeling en kan meehelpen het bewustzijn te vergroten.
Het grootste geschenk dat we elkaar kunnen geven zijn inzichten voortkomend uit eigen doorleefde levenservaring en het grootste geschenk dat we aan de wereld kunnen geven is het eigen bewustzijn te vergroten. De wereld verandert immers alleen in die mate dat het individu aan zichzelf werkt.

Nieuwe Broeder-Zusterschap-De Verwanten wil daarom ook een interactieve site zijn:  als we bereid zijn onze levenservaring en daaruit ontstane inzichten met elkaar te delen, wat mogelijk is via social media of in verwantengroepjes in de eigen leefomgeving.
Verder staan wij altijd open voor vragen en opmerkingen over een bepaald onderwerp, betreffende bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke levensvragen.  MAILADRES 

NU ook op Facebook : Doe je mee?

Spirituele Vrienden-De Verwanten
voor verdieping, uitwisseling en ont-moeting

Nieuwe facebookgroep :

KUNDALINI ERVARING EN ONDERSTEUNING

————————————————————

Er wordt nog voortdurend gewerkt om de site meer toegankelijk te maken en de mogelijkheden zijn de laatste tijd flink uitgebreid en naar ik hoop ook prettiger te lezen en er iets te vinden wat je belangstelling heeft.

In de zijbalk: 1

ABONNEREN: OP NIEUWE PUBLICATIES (gratis!)
Vul je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Het emailadres blijft privé en wordt niet zichtbaar voor auteur of anderen.

REAGEREN OP ARTIKELEN E.D: Er is voldoende ruimte voor persoonlijke inbreng d.m.v. ingezonden reacties via het mailadres of rechtstreeks onder de publicaties. Reageren met meer persoonlijke vragen kan ook via hetzelfde mailadres en zullen ook persoonlijk blijven en beantwoord worden.

In de bovenbalk:

ONTMOETINGSCENTRUM: In Bergen n/h zijn we bezig een plan te realiseren om naast de digitale ontmoeting ook een plek te creëren voor de ‘echte ontmoeting’.

STILTE TUIN: Deze  tuin is gesitueerd rond een natuurwinkel waar we het ontmoetingscentrum willen vormgeven.

PRIKBORD: Voor wat meer algemenere opmerkingen is het prikbord bedoeld.
SCHRIJF EEN REACTIE, EEN MEDEDELING, EEN OPROEP, EEN IDEE, EEN BEMOEDIGENDE OF INZICHTGEVENDE TEKST, ETC.

Columnist worden van nieuwebroerder-zusterschapschap.nl??
COLUMNS: Die in kunnen gaan op de actualiteit, dingen aan de kaak kunnen stellen, of gewoon een alledaagse gebeurtenis beschrijven. Columnist worden van nieuwebroerderschap.nl??

SPIRITUELE VRIENDEN-DE VERWANTEN: Hier een beschrijving over ontmoetingsmogelijkheden via social media of in eigen leefomgeving.

INFO. STICHTING DE HALM: Hier vind je o.a. doelstelling en informatie

GEDICHTEN: Hier staan wat gedichten van auteur Jan Verduin en anderen en staat open voor aanvulling.

GEESTESSTROMINGEN: Hier wordt aandacht gegeven aan diverse geestesstromingen en er is ruimte voor interessante artikelen die daarmee verwant zijn.

ARTIKEL: Het is ook mogelijk voor anderen om eens een artikel te schrijven over de eigen ervaring met…, gedachten over nieuwe broeder-zusterschap, in relatie zijn, in de ruimste betekenis van het woord, of andere levenservaringen en vragen over geestelijke ontwikkeling en groeiend bewust-zijn.

———————————————————————————-

Spelregels voor gastschrijvers voor een  artikel:

*De redactie wil graag ruimte blijven bieden aan diversiteit. De belangrijkste graadmeter is dan of het een oprecht stuk is en een zekere basis heeft in eigen ervaring en inzicht en moet passen in de doelstelling en de sfeer van de site.
*Er wordt respectvol omgegaan met de tekst van de schrijver en we richten ons in eerste instantie alleen op kleine taal foutjes in de tekst.
Voor de leesbaarheid kunnen we wat voorstellen doen tot aanpassing of aanvulling.
*We plaatsen het in de conceptsite en laten dan zien via mail hoe het er uit kan gaan zien als voorbeeld, zodat de schrijver er nog wat aan kan schaven.
*Foto’s kunnen erbij aangeleverd worden of we zoeken wat foto’s die toepasselijk zijn en in overleg worden ze aan het artikel toegevoegd.
*In overleg met de schrijver bepalen we de dag en tijd van publicatie. Na publicatie kan de schrijver nog direct even aangeven wat hij of zij verandert of verbetert wil zien.
*De schrijver is zelf verantwoordelijk voor de tekst die hij geschreven heeft en daarom ook de aangewezen figuur om eventuele reacties op de tekst zelf te beantwoorden.
*Het is van belang dat men zich opgegeven heeft in het mailcontact, dat kan in de zijbalk van de site.
*Bij plaatsing nieuwe publicatie krijg je dan een mail met verwijzing. Dat is meestal tussen 19 en 21 uur in de avond. We gaan dan plaatsen altijd net voor die tijd, zodat de lijntjes kort zijn. Dan hoeft de redactie niet persoonlijk te herinneren aan een nieuwe publicatie.

Nog vragen hierover, Kopij, ideeën, e.d.INFO@NIEUWEBROEDERSCHAP.NL

(Visited 1.464 time, 1 visit today)