Aan alle abonnementhouders, overige lezers en belangstellenden van Nieuwe Broeder-Zusterschap-De Verwanten:
We willen jullie graag attent maken op onze nieuwe activiteit op Facebook.
Waarom op Facebook: omdat het voor veel mensen blijkbaar een makkelijker medium is om tot uitwisseling te komen. Dit ook vooral omdat het kan in een min of meer veilige omgeving van een besloten ledengroep.
Deze site blijft ons belangrijkste medium omdat de publicaties en artikelen mooi overzichtelijk zichtbaar blijven voor iedereen die over een bepaald onderwerp wil lezen, ook de reacties en bijdragen van lezers blijven eronder zichtbaar. Overigens kan iedere persoonlijke reactie op verzoek verwijderd worden.
Facebook daarentegen is veel vluchtiger en geplaatste berichten worden al snel ondergesneeuwd door nieuwe berichten. Daarom willen wij deze groepen ook niet te groot laten worden zodat deelnemers de tijd en ruimte krijgen om elkaar daar een beetje te leren kennen.
Het medium hoort bij deze tijd en kan mensen op een mooie mannier bij elkaar brengen, maar kan uiteindelijk de echte ontmoeting van mens tot mens niet echt vervangen. Dat is maar goed ook, maar als het mensen met elkaar in contact kan brengen kan vandaar uit ook eventueel de ‘echte’ ontmoet plaatsvinden.
Wij gaan er vanuit dat beide initiatieven, de Website en Facebook, elkaar kunnen aanvullen en versterken.

We zijn gestart met twee nieuwe facebookgroepen:

SPIRITUELE VRIENDEN-DE VERWANTEN  voor uitwisseling en verdieping, met als belangrijkste thema Broeder en Zusterschap.

Heeft als doel mensen met elkaar te verbinden die willen werken aan een vernieuwd bewustzijn over wat broeder-zusterschap, ziels en geestverwantschap in deze tijd nog kan betekenen voor het individuele leven en voor het totale leven op de aarde.
Ook mensen een platform te bieden om met elkaar in contact te komen, met woord en daad bij te staan en de mogelijkheid om een verwantengroepje van geestverwanten op te richten in de eigen leefomgeving.

KUNDALINI ERVARING EN UITWISSELING voor uitwisseling en verdieping, met als belangrijkste thema Kundalini energie en Bewustzijn.

Deze groep is voor mensen die vragen hebben over de kundalini werking, voor het uitwisselen van eigen ervaring en voor wederzijdse
ondersteuning bij het proces.
Het is een proces van opgaande energie en indalend bewustzijn en van bijzondere betekenis voor het individu en de wereldontwikkeling, als het tenminste een natuurlijk verloop heeft.
Ook omdat er steeds meer( jonge) mensen in fysieke en geestelijke problemen zijn gekomen door het ontwaken van kundalini met behulp van geestverruimende middelen, kundalini yoga, tantra workshops en andersoortige therapieën. Kennis over de energie en goede begeleiding zijn van wezenlijk belang voor een gezond en louterend proces.

DOE JE MEE?  GEEF JE OP ALS LID OM VAN ELKAAR TE LEREN.

Hartelijke groet en wellicht tot ziens in 1 van de groepen!
Jan Verduin

(Visited 103 time, 1 visit today)