Wij willen te zijner tijd vanuit Stichting De Halm een project opstarten om een ontmoetingscentrum annex theetuin te realiseren.IMG_2358
Tot nog toe gaat het proces voorspoedig: de gemeente Bergen is welwillend geïnteresseerd en werkt mee om het idee te kunnen realiseren.

 

***De startdatum kan wel uitlopen omdat de huidige winkeliers alle benodigde tijd krijgen om een nieuw onderkomen te vinden dat past bij hun bedrijfsvoering. (medio 2018)

Stukje geschiedenis en planbeschrijving:

De Garve was een van de eerste initiatieven op het gebied van biologische voeding. Het initiatief kwam geheel voort uit enkele verontruste consumenten die de steeds verdergaande chemische landbouw als een bedreiging zagen voor het milieu en de gezondheid van de mensen. Zij richtten rond 1975 een coöperatieve vereniging op van consumenten en tuinders, met als doel boeren en tuinders te overreden om voor een andere landbouwmethode(biologisch-dynamisch) te kiezen en tevens zorg te dragen voor een nieuw afzetgebied voor hun producten tegen een rechtvaardiger prijs.
Zij vonden daarvoor op de Nesdijk een min of meer geschikte plek en verbouwden een oude kippen schuur tot een verdeelcentrum, waar de producten van de tuinders verzameld en vervolgens verdeeld werden onder de consumenten die daarvoor lid moesten worden van de coöperatie.
Verder werd er veel aandacht gegeven aan voorlichting en daarom bijeenkomsten georganiseerd om de ideeën over een nieuwe manier van landbouw bedrijven en gezonde voeding verder uit te dragen.

In de loop der jaren ontstond er een soort tweedeling tussen een groothandel en een winkel omdat er langzamerhand in Noord-Holland ook andere winkelinitiatieven werden opgestart die bevoorraad werden vanuit Bergen. Tot dan toe was het een vrijwilligersinitiatief totdat voor de groothandelsactiviteiten en het winkelgebeuren wat meer deskundige mensen werden aangetrokken. De groothandelsactiviteiten groeiden uit hun jasje en de consumenten financierden een nieuw te bouwen onderkomen in Alkmaar; de coöperatieve groothandel Gaea was geboren.

Op de Nesdijk werd de schuur daarna omgebouwd tot een winkel, ook weer geheel gefinancierd en daadwerkelijk gebouwd door de betrokken consumenten.

Ondertussen was er elders ook een groothandel ontstaan in levensmiddelen die zich richtten op de verwerking van de landbouwproducten en daarvoor bedrijfjes stimuleerden om te kiezen voor biologische producten. Daardoor was er al een redelijk assortiment verkrijgbaar om de winkel te vullen naast alle versproducten. Verder was er een ruim assortiment boeken op het gebied van voeding en bewustwording en aanverwante Fair Trade producten.

In die tijd werd Jan Verduin aangenomen om leiding te geven aan het winkelgebeuren en de vrijwilligersgroep. Hij had een ruime ervaring op het gebied van groot en kleinhandel en stond geheel achter de idealen van het Garve initiatief. Vanuit Bergen zette hij zich ook in voor de samenwerking tussen winkeliers onderling en de toeleveranciers. Later zijn daaruit diverse initiatieven ontstaan.

Langzamerhand werd De Garve een bekende plek en steeds meer consumenten wisten het te vinden. Voor de winkel is een ruime parkeerplaats. De tuinen rond de Garve werden(1990) ook aangepakt en toegankelijk gemaakt voor de consumenten/bezoekers die daar konden en kunnen vertoeven onder het genot van biologische koffie/thee en kunnen kennismaken met biologische versnaperingen. ( Dat kan tot op heden dagelijks tussen 9 en 19 uur via de huidige winkel..Organic Food) De achtertuin wordt de Stiltetuin genoemd en is alleen toegankelijk voor mensen die daar van de stilte willen genieten. Aan de voorkant kunnen de kinderen een verantwoord biologisch ijsje eten. De theetuin wordt soms ook gebruikt voor bijv. de kunsttiendaagse en verandert dan in een beeldentuin.559785_114895015310211_567019972_n_3

In de loop van het proces is de coöperatie overgegaan naar een Stichtingsvorm en later naar een V.O.F. en werd Verduin de eigenaar.
In 2011 is De Garve overgenomen door de speciaalzaak Organic food for You. Organic zou op den duur naar het winkelcentrum in Bergen willen, momenteel oriënteren zij zich een geschikte locatie in het centrum van Bergen.

Deze historische plek is het waard om nu aan te passen aan de veranderde tijden en een nieuwe functie te gaan vervullen in de verdere ontwikkeling op het gebied samenleving, natuurvoeding en milieu. Idealistisch gezien hebben wij onze taak vervuld nu de biologische voeding steeds meer terrein wint, wat de belangrijkste doelstelling was van het vroegere initiatief.

Ons plan is o.a. als volgt:

Ongeveer de helft van de oppervlakte(zie tekening)(275m) willen we gebruiken voor een beheerderswoning. Het andere deel voor de ontmoetingsruimte De Garve.

De ontmoetingsruimte en theetuin wil bovenal een kleinschalig vrijwilligers initiatief zijn en blijven.20130804_193824

1.We willen ons nog graag maatschappelijk inzetten en onze werk en levenservaring delen, door onze kennis en ervaring uit te dragen en mensen op beperkte schaal kennis te laten maken met biologische voeding in de theetuin en ontmoetingsruimte. Het zal dan gaan om o.a. vruchtensappen, koffie, thee en in hoofdzaak vegetarische producten als een broodje en kopje soep e.d. geen alcoholische dranken.

2.De detailhandelfunctie zal teruggebracht worden tot de verkoop van nog wat streekproducten en de mogelijkheid om de zelfgemaakte artikelen te verkopen.

3.Wij willen de zelfredzaamheid voor de ‘zwakkeren’ in de samenleving bevorderen door de onderlinge hulp aan te moedigen en daarvoor ruimte te maken d.m.v. vraag en aanbod.
Wie heeft hulp nodig en wie heeft nog energie genoeg om een ander bij te staan?
Ook voordrachten op het gebied van ouder worden en onderlinge hulp zullen georganiseerd kunnen worden.

4.De ontmoetingsruimte wil die naam ook werkelijk in de praktijk brengen door de ontmoeting te bevorderen en de eenzaamheid en het geïsoleerd zijn tegen te gaan en mensen met elkaar in contact te brengen.

5.In de avond zullen er lezingen of gespreksgroepen georganiseerd gaan worden over bewustwording in de ruimste zin des worden.

………………………….

 

Als u interesse heeft om een bijdrage te leveren: adviserend, financieel of in arbeid, neem dan a.u.b. contact op met Jan Verduin
Voor nadere uitleg en om eventueel een afspraak te maken.   Mail naar Jan Verduin St.De  Halm>>>                   MAILADRES

8701_321721577960886_1123125277_n-1

 

 

 

 

 

(Visited 685 time, 1 visit today)